Основні аспекти формування здорового способу життя у Вищому професійному художньому училищі №5 м.Чернівці

Серед життєвих цінностей сучасної людини перше місце посідає цінність життя і здоров’я. Сьогодні здоров’я розглядається як стан повного фізичного, духовного, психічного та соціального благополуччя людини. Знайти своє місце в мінливому світі, виявити здібності, мати життєву перспективу, стати корисною суспільству може тільки та людина, яка фізично розвинена, соціально адаптована, психічно врівноважена, має духовну основу.
Серед пріоритетних напрямів, визначених Національною доктриною розвитку освіти, є «пропаганда здорового способу життя, стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя». Проблема формування здоров’я охоплює широкий спектр питань і належить до найактуальніших проблем. Її вирішення обумовлює майбутнє держави та подальше існування здорової нації. Адже здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому.
Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров’я дітей та підлітків потребує тільної увага всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості. Однак особливе місце та відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться освітній системі.
Необхідність збереження здоров’я і запобігання його руйнації потребує всебічного і комплексного вивчення всіх можливих форм вкорінення в систему освіти формування здорового способу життя.
Заклад освіти – один з найефективніших інститутів формування здоров’язберігаючої культури дітей та молоді, мотивації на здоров’я через свій практичний досвід та відповідні виховні технології. Його діяльність лише тоді може вважатися повноцінною та ефективною, якщо в повній мірі, професійно та ефективно в єдиній системі реалізуються здоров’язберігаючі та здоров’яформуючі технології.
Завданням нашого училища є забезпечення здорового способу життя всього колективу, завдяки створенню такого середовища, яке б сприяло зміцненню здоров’я всіх його членів. Оскільки людина яка дотримується здорового способу життя, спроможна реалізувати свої задатки і здібності, досягти обраної мети. У благополучних, успішних, щасливих людей серед багатьох цінностей завжди пріоритетом було здоров’я. Людина, яка цінує своє здоров’я, не ризикує ним.
Здоровий спосіб життя визначається такими параметрами:
- володіння культурно-гігієнічними навичками;
- раціональне харчування та культура споживання їжі;
- руховий і повітряний режими;
- режим активної діяльності та відпочинку;
- профілактичні заходи для збереження здоров’я, зокрема, профілактика шкідливих звичок тощо.
Оскільки формування ціннісної мотивації особистості до здоров’я – процес досить складний і суперечливий то в училищі виробляється довгострокова стратегія щодо реалізації заходів з формування здорового способу життя молоді та впровадження для учнів цікавих проектів та заходів. Адже здорові діти – успішніші, а здобуті ними уміння допомагають їм досягати успіхів як у навчанні, так і в житті.

Заступник директора з НВР