Підвищення мотивації здобувачів освіти

Для підвищення мотивації здобувачів освіти пропонується:• забезпечити в здобувачів освіти відчуття просування вперед, переживання успіху в діяльності, для чого необхідно правильно підбирати рівень складності завдань і заслужено оцінювати ре­зультат діяльності;

• використовувати всі можливості навчаль­ного матеріалу для того, щоб зацікавити дітей, ставити проблеми, активізувати самостійне мис­лення;

• організувати співробітництво здобувачів освіти на уроці, взаємодопомогу, позитивне ставлення дітей до предмета і навчання в цілому;

• самому правильно формувати стосунки з дітьми, бути зацікавленим у їхніх успіхах, мати авторитет;

• бачити індивідуальність кожного здобувача освіти, мотивувати кожного, спираючись на вже наявні в здобувача освіти мотиви;

• деяких здобувачів освіти доводиться змушувати вчи­тися, постійно заохочувати чи карати, залучати батьків для спільного контролю.


Умови формування навчальної мотивації здобувачів освіти:

• створення умов для самопізнання;

• розвиток уміння вступати в діалог з навколишнім світом;

• удосконалювання способів здобування знань;

• створення активного пізнавального діяльного середовища;

• оволодіння контрольно-оцінними діями;

• застосування методів теоретичного й творчого мислення;

• формування культури розумової праці.