З досвіду роботи

Щороку все більше свідомої молоді обирає здоровий спосіб життя, спрямовує зусилля на збереження та зміцнення здоров’я. Саме тому соціально-психологічна служба приділяє багато уваги проблемі здоров’я молоді, а саме – виробленню відповідального ставлення до власного здоров’я, протидії шкідливим звичкам (палінню, вживанню алкоголю, наркотиків), а також формуванню правової культури учнів.


У роботі з учнями використовуються наступні корекційно-розвивальні програми:
- з розвитку емоційної сфери підлітка;
- по подоланню та профілактиці дезадаптованості учнів;
- по роботі з дітьми «групи ризику», схильними до вживання наркотиків, алкоголю, тютюнокуріння;
-  програма по подоланню тривожності;
- тренінг соціальної адаптації учнів, батьки яких за кордоном;
- семінар-тренінг «Твоє життя – твій вибір».

Соціальним педагогом училища розроблена комплексна розвивальна програма з формування навичок здорового способу життя та правової свідомості  підлітків «Ти – творець свого життя», яка також впроваджується серед учнів нашого закладу.


Важливим етапом діяльності практичного психолога та соціального педагога є робота в рамках спільного німецько-українського проекту по формуванню здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу «Захисти себе від ВІЛ». Тренінговий курс реалізує концепцію освіти на основі набуття життєвих навичок, спрямованих на подолання проблем підліткового віку і виховання гармонійно розвиненої особистості. Він передбачає використання інтерактивних методів (аналіз ситуацій, мозкові штурми, рольові ігри, інсценування), які стимулюють взаємодію учнів між собою та з тренером. Ця методика якнайкраще зарекомендувала себе і нині широко впроваджується в навчальних закладах України.