Діяльність соціально-психологічної служби

Завжди готова прийти на допомогу усім учасникам навчально-виховного процесу соціально-психологічна служба училища, адже сьогодення ставить нові вимоги до освіти, до кожного учня, педагога, батьків.
Соціально-психологічна служба училища включає посади психолога та соціального педагога.


Одне з основних завдань соціально-психологічної служби – забезпечити такий психологічний клімат, коли дітям хочеться вчитися, вчителям працювати, а батьки не жаліють, що свою дитину віддали саме в цей навчальний заклад. 
 
Основні напрями роботи працівників соціально-психологічної служби:

- діагностична: вивчаються індивідуальні особливості учнів, особливості їх діяльності та розвитку; проводяться моніторинги ставлення учнів до шкідливих звичок, правопорушень, насильства;
- консультативна: з учнями, батьками, вчителями, що потребують допомоги чи знаходяться у складних життєвих обставинах проводяться індивідуальні та групові консультації, надаються рекомендації (поради);
- просвітницька: сприяння попередженню негативних явищ в учнівському середовищі, пропаганда ведення здорового способу життя;
- захисна: забезпечується  дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляються їхні інтереси у різноманітних інстанціях;
- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота: здійснення психокорекційних заходів з метою усунення відхилень у розвитку і поведінці підлітків, схильності до залежностей та правопорушень; подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально-корисної життєвої перспективи педагогів і учнів.
 
Принципи роботи служби:
- доступність – можливість отримати допомогу для всіх, хто її потребує;
- своєчасність – включення служби в роботу на самих ранніх стадіях;
- індивідуалізація – індивідуальний підхід, при якому слід враховувати рівень інтелекту, стан здоров’я, освітній рівень, особливості особистості, соціальний стан;
- комплексність – психологічне вивчення особистості, корекція, підвищення рівня освіченості, відновлення соціального статусу;
- ефективність – відновлення особистості дитини, активне включення її в життя;
- інтеграція – отримана інформація повинна акумулюватися в замкнену систему, що забезпечує повне збереження таємниці і анонімність респондентів;
- оперативність – швидке вирішення чи профілактика проблеми і протиріч в колективі навчального закладу, у даної особистості;
- репрезентативність – представництво у всіх соціальних групах учнів і врахування їх інтересів;
- адаптація – орієнтація на рухливість, відсутність інертності і швидке пристосування до змін зовнішнього соціального середовища, якостей особистості, колективу.
 
Робота за будь-яким напрямком діяльності психологічної служби освітнього закладу є ефективною за умови співпраці практичного психолога і соціального педагога з педагогічним колективом, адміністрацією навчального закладу та спеціалістами з різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-психологічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах.