Робота з батьками

У нашому навчальному закладі проводиться тісна співпраця з батьками учнів. Для цього використовується різні форми співробітництва:
- індивідуальні;
- групові;
- колективні.
Щорічно обирається у кожній групі батьківський комітет з яким співпрацюють класний керівник та майстер виробничого навчання Систематично проводиться індивідуальна робота з батьками. Класні керівники та майстри виробничого навчання постійно підтримують із ними зв’язок щодо виховання та навчання їхніх дітей. Систематично проводяться батьківські збори (не рідше 2-х разів у семестр). В училищі також створений загальноучилищний батьківський комітет, який бере активну участь у зміцненні матеріальної бази училища та вирішенні різних господарських питань.
З метою просвітницької роботи та допомоги батькам у вихованні дітей працює Батьківський всеобуч, де батьки отримують педагогічні та психологічні консультації з проблем виховання.
Також, батьки залучаються до участі у громадському житті училища – беруть участь у позакласних заходах (народні свята, літературні вечори, тощо).