Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. При отриманні інформації або повідомлення про випадок булінгу (цькування) стосовно учня або будь-якого іншого учасника освітнього процесу працівник закладу зобов’язаний про цей факт повідомити адміністрацію училища.

2. При отримані письмового повідомлення (заяви) про випадок булінгу (цькування) для повного та неупередженого розслідування керівник закладу наказом створює комісію з проведення розслідування, до складу якої входить голова комісії – заступник директора з навчально-виховної роботи; члени комісії – практичний психолог, соціальний педагог, класний керівник та майстер виробничого навчання здобувача освіти (куратор), інші педагогічні працівники.

3. Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування):

3.1. На своєму засіданні розглядає заяву про випадок булінгу (цькування) здобувача освіти, його батьків, законних представників, інших осіб.

3.2. Розслідує обставини при яких відбувся булінг.

3.3. Отримує письмові пояснення від осіб, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

3.4. Складає протокол засідання.

3.5. Надає рекомендації щодо заходів з надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).

4. На підставі рішення комісії з розгляду випадків булінгу, якщо випадок відноситься до булінгу, виконується Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в училищі.