РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО ХУДОЖНЬОГО УЧИЛИЩА № 5 М.ЧЕРНІВЦІ 2020-2021 рік

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДИРЕКТОР УЧИЛИЩА

________________В.Д.Андрусяк

′′____′′________________2020 Р

річний план роботи

БІБЛІОТЕКИВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО ХУДОЖНЬОГО УЧИЛИЩА № 5 М.ЧЕРНІВЦІ

2020-2021 рік
Підготувала :

БібліотекарВПХУ№5 м.Чернівці

Замерзляк Леся АнатоліівнаЧернівці 2020


Річний план роботи бібліотеки на 2020-2021 навчальний рік


Зміст

I.Аналіз роботи бібліотеки училища ВПХУ№5 м. Чернівці у 2019-2020році.

II.Основні завдання і напрямки роботи бібліотеки училища ВПХУ№5 м. Чернівці у 2020-2021 навчальному році.

III. Заходи за розділами:

1.Робота з читачами

2.Організація книжкових фондів і каталогів.

3.Масові заходи з популяризації літератури.

4.Робота з активом бібліотеки.

5.Робота ДБА.

6.Співпраця з педагогічним колективом училища.

7.Робота з батьками.

8.Підвищення кваліфікації.

IV. Додаток 1. План заходів бібліотеки училища ВПХУ№5 м. Чернівці щодо посилення національно-патріотичного виховання учнівської молоді.
Чернівці 2020р.

I.Аналіз роботи бібліотеки за 2019/2020 навчальний рік

 Упродовж 2019/2020 навчального року бібліотека ВПХУ№5 м. Чернівці під час виконання триєдиної функції – інформативної, просвітницької та духовної – сприяла реалізації державної політики в галузі освіти. Завідувач бібліотеки училища проводила роботу з якісного й оперативного обслуговування 336 читачів, які користувалися бібліотечним фондом, що налічує 25638 примірників: у тому числі підручників –7778, художньої літератури – 11982 та 40 примірників аудіовізуальних та електронних видань.

Згідно з навчальними програмами учні одержали комплекти підручників. Впродовж року поповнено фонд підручників на 2082 примірники на суму 92389 грн. У 2019/2020 навчальному році загальний відсоток забезпечення учнів основними підручниками по училищі складав 97,1%.

Бібліотечні новини на сайті ВПХУ№5 м. Чернівці поновлювалася систематично.

Бібліотекар проводить роботу щодо залучення дітей до читання.

Застосовує мультимедійні технології для пошуку та отримання додаткової інформації; розширення та поглиблення знань з використанням системи Інтернет; користування базами даних, необхідних для функціонування навчально-виховного процесу і здобуття певного рівня освіти.

У 2019/2020 навчальному році у практичну діяльність бібліотеки необхідно продовжувати впроваджувати елементи новітніх технологій та методики організації бібліотечної справи

II.Основні напрямки і завдання роботи бібліотеки на 2020/2021навчальний рік

Невід’ємною складовою науково-освітянського та інформаційного простору є бібліотеки, які накопичують, зберігають і поширюють знання, що зафіксовані у друкованих та інших носіях інформації. Саме бібліотека є найважливішою творчою лабораторією, саме від її ресурсів і послуг залежить якість та зміст навчально-виховної роботи. Книга – це скарб, мудрість і досвід, ретельна праця, творча думка і презентація ідей.

Сьогодні основними завданнями бібліотеки училища є:

У межах розв’язання проблемної теми училища бібліотека працюватиме над методичною темою «Застосування в навчально-виховному процесі інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання». «Роль книги в розвитку інтелектуальних і особистих якостей читачів бібліотеки училища в умовах впровадження медіаосвіти». Особлива увага буде приділятися підвищенню рівня медіакомпетентності (медіаграмотності) бібліотекаря та педагогів, яка полягає в сукупності мотивів, знань, умінь і можливостей, що сприяють добиранню, використанню, критичному аналізуванню, оцінюванню, створюванню та передаванню медіатекстів різних форм та жанрів.Завданням бібліотекаря училища є забезпечення зв’язку формування патріотичних та громадянських якостей з практичною діяльністю учнівської молоді, щоб почуття, переживання знаходили своє відображення у благодійних вчинках, у корисній для людей праці. Активізувати роботу правової школи «Підліток»

У 2020/2021 навчальному році діяльність бібліотеки училища спрямована на реалізацію законів України, «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» «Про бібліотеку і бібліотечну справу».Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України».


При складанні плану враховані такі документи:

1.Закон України  «Про освіту»

2.Закон України «Про бібліотеку та бібліотечну справу»

3.Закон України «Про професійно-технічну освіту»

4.Концепція «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді


III.Заходи за розділами:

1.Робота з читачами.

Залучення учнів до читання та роботи у бібліотеці


№з/п

Назва заходів та технологій

Термін виконання

Відповідальний

1.

Перереєстрація та запис нових читачів.

Вересень,жовтень

Бібліотекар

2.

Обслуговування учнів ,викладачів,батьків.

Постійно

Бібліотекар

3.

Екскурсії до бібліотеки першокурсників.

Жовтень

Бібліотекар

4.

Проведення бесід про правила користування бібліотекою.

Протягом року

Бібліотекар

5.

Проведення заходів з ліквідації заборгованості читачів.

Постійно

Бібліотекар

6.

Робота з формулярами читачів.

Постійно

Бібліотекар


7.


Виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів

За планом

Бібліотекар

8.

Проведення бібліографічних індивідуальний консультацій для учнів та викладачів.

За потребою

Бібліотекар

10.

Інформаційне забезпечення учнів та викладачів новинками літератури ( з використанням електронного каталогу,стенду «Нові надходження»),які надійшли до бібліотеки

Постійно

Бібліотекар


2.Індивідуальна робота з читачами


№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін виконання

Відповідальний

1.

Проводити індивідуальне консультування читачів при виборі книги:

-рекомендаційні бесіди;

-бесіди про прочитане;

-реклама книги;

-консультації біля книжкових виставок.


Постійно

Бібліотекар

2.

Виділити групу читачів за інтересами.

Жовтень

Бібліотекар

3.

Аналіз читацьких формулярів

Січен,лютий

Бібліотекар

4.

Проводити бібліографічні індивідуальні консультації:

-рекомендаційні списки літератури;

-бібліографічні огляди літератури;

-тематичні теми з визначеної теми.

Постійно

Бібліотекар


3.Обслуговування читачів

№з/п

Назва заходів та технологій

Термін виконання

Відповідальний

1.

Організація інформаційної діяльності по спрямуванню національного самоусвідомлення і духовного ставлення учнів-користувачів бібліотеки

Протягом року

Бібліотекар

2.

Залучення нових читачів:

-екскурсія до бібліотеки;

-пояснення учням правила користування бібліотекою;

-ознайомлення з книжковими виставками. які розкривають фонд бібліотеки;

-інформування за допомогою сайту училища та соціальної сторінці на Фейсбуці.

Вересень

Протягом року

Бібліотекар

3.

Обслуговування читачів протягом року.

Систематично

Бібліотекар

4.

Налагодити індивідуальну роботу з читачами:

·тематичні папки за інтересами (для вчителів та батьків);

·списки рекомендованої літератури;

·рекомендаційні бесіди, бесіди   про прочитане;

·рекламування літератури;

·букслем;

·бібліофлешбек;

·виставка однієї книги;

·виставка книг-ювілярів;

·експрес-інформація;

·робота з формулярами читачів;

   виховання бібліотечно-бібліографічної грамотності учнів.

Протягом рокуЗгідно плану роботи на рік

БібліотекарКласні керівники

5

Продовження роботи літературно-інформаційного центру:

·«Виставка однієї книги»;

·«Букслем» (реклама) «Я прочитав – і ти прочитай»;

·Інтернет марафон: «Літературний вернісаж»;

·Бібліошопінг: «Даремно часу Ви не гайте! Ось цю книгу прочитайте».

· «Знайомтесь: нові книжки»;

«Виставка книг-ювілярів 2020-2021 років».

Протягом року

Бібліотекар


6

Оформлення інформаційних і книжкових виставок і викладок.


Систематично

Бібліотекар


7

Участь у конкурсах, акціях, інтернет-семінарах (згідно наказів Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, департаменту освіти і науки, молоді та спорту Чернівецької міської ради, Тиждень дитячої та юнацької книги;

·«Зорепад книжкових ідей»;

·«Книги-ювіляри 2020-2021років»;

·«Письменники Чернівецького краю» (до 613-річчя Чернівців)

·«Живи, книго!» (в рамках училища)

Тощо.

Протягом року

Бібліотекар,

Вчителі.4. Організація книжкових фондів і каталогівНазва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

1.

Оформлення  передплати на періодичні видання.

Жовтень – листопад


Бібліотекар

2.

Ведення індивідуального, сумарного обліку бібліотечного фонду.

Протягом року

Бібліотекар

3.

Оформлення  документації  на нові надходження  та систематична  звірка її з бухгалтерією.

1 раз у квартал

Бібліотекар

4.

Ведення чіткого  обліку виданих підручників .

Протягом року

Бібліотекар

5.

Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотеки.

Протягом року

Бібліотекар

6.

Частково пересистематизовувати  фонди з ББК на УДК.

Протягом року

Бібліотекар

7.

Робота з фондом:

·рознесення книг по стелажах;

·розміщення згідно таблиць ББК та УДК;

·внесення книг в електрону базу даних.

Протягом року

Бібліотекар

8.

Вилучення з фондів:

·застарілих за змістом видань;

·загублених читачами книг;

·згідно наказу про декомунізацію;

·з інших причин

(складання актів, здача актів до бухгалтерії, вивіз макулатури; робота із сумарними та інвентарними книгами).

Протягом року
Бібліотекар

9.

Комплектування книжкового фонду (отриманого від НМЦ)

Протягом року

Бібліотекар

10.

Робота з фондом підручників:

·організація видачі підручників;

·організація здачі підручників;

·оформлення нових надходжень;

·інформування вчителів про надходження нових підручників на виставці «Нові надходження».


Вересень

Травень


Протягом року


Бібліотекар

11.

Визначення в класах відповідальних за збереження підручників.


Вересень


Кл. керівники

Бібліотекар

12.

Заходи по збереженню фонду:

·рейди перевірки стану підручників;

·індивідуальні бесіди з читачами.


1 раз на семестр

Протягом року


Класні

керівники

Бібліотекар

13.

Ведення всіх операцій з обліку бібліотечного фонду підручників.

Протягом року

Бібліотекар

14.

Популяризація та вивчення бібліотечного фонду.


Протягом року

Кл. керівники

Бібліотекар

15.

Провести  інвентаризацію книжкового фонду.


Серпень – Вересень

Бібліотекар


5.Робота з підручниками


№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

1

Своєчасно (до 15.09) забезпечити учнів підручниками, які є у наявності.


Серпень – вересень

Бібліотекар

2

Вивчати стан забезпеченості учнів підручниками з урахуванням особистих підручників.


Вересень

Жовтень

Бібліотекар

3

Продовжувати комплектувати фонд бібліотеки. Систематично вести електронний каталог. 

Протягом року

Бібліотекар

4

Проводити  списання підручників загублених читачами та застарілих.


За потребою

Бібліотекар


5

Проводити  різноманітні заходи та  бібліотечні  уроки інформаційної грамотності.


Протягом року

Класні керівники,

Бібліотекар

8

Провести повну інвентаризацію фонду підручників. 

Травень – червень 

Бібліотекар6. Масові заходи з популяризації літератури


№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

1

Індивідуальні бесіди:

·при запису до бібліотеки;

·рекомендації щодо вибору літератури та читання;

·про прочитане;

·тощо


Вересень – травень
Бібліотекар

2

Оновлювати постійно-діючі книжкові      виставки та полички:

·«Стежками літературної Буковини»

·«Моя Батьківщина – Україна!»

·Безпека життєдіяльності

·Увага ! На дорозі діти!

·Для Вас, вчителі!

·Сторінками періодичних виданьПротягом рокуБібліотекар

3

Оформлювати тематичні книжкові полиці:

·Знайомтесь, новинки!

·Правові знання – підліткам

·До ювілейних дат

·Книги-ювіляри 2020-2021 років

·«Рідна мова – то доля народу»

·«Твої герої, Україно!»

·«Порожня зона, край мовчання…» (до дня пам’яті Чорнобиля)
Протягом року


Бібліотекарі

4

Бібліотечні уроки інформаційної культури:

·«Подорож у країну «Журналія». Періодичні видання для учнів.» (огляд-реклама видань).

·«Основні елементи книги. Книга незвичайна – книга віртуальна».

·«Безпечний інтернет для підлітків.

·«Електронні бібліотеки на допомогу навчанню. Знамениті бібліотеки світу.»За планом
Бібліотекар


5

Бібліографічні огляди до ювілейних дат та різноманітних свят.

За планом

Бібліотекар7. Робота ДБА


Для забезпечення якісного інформаційно-бібліографічного обслуговування педколективу, учнів та батьків бібліотека і надалі приділятиме першочергову увагу довідково-бібліографічному апарату:


№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін виконання

Відповідальний

1

Поповнення і впорядкування електроногокаталогу :

·«Електрона картотека з національно-патріотичного виховання»;

·Електрона картотека журнально-газетних статей

·«Електрона картотека підручників»;

·«Електрона картотека нових надходжень»;

·«На допомогу класному керівнику».


Протягом року


Бібліотекар

2

Консультативні години «Робота електроною картотекою».

За необхідністю

Бібліотекар

3

Пояснення учням правил користування ЕБД.

За необхідністю

Бібліотекар

4

Проводити бібліографічні огляди літератури, перегляди літератури до знаменних дат, до дат народження письменників, свят.

Протягом року

Бібліотекар

5

Створення рекомендаційних списків літератури, що вивчається за новою шкільною програмою.

Протягом року

Бібліотекар

6

Ведення електроної картотеки періодики.

Протягом року

Бібліотекар


8. Співпраця з педагогічним  колективом училища


№ п/п

Назва заходів та технологій

Термін виконання

Відповідальний

1.

Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури (з використанням картотек, каталогів, стенду «Нові надходження»), які надійшли до бібліотеки із НМЦ .

Постійно

Бібліотекар

2.

Оформлення книжкових виставок до педрад та методичних засідань вчителів-предметників .

За потребою

Бібліотекар

3.

Перспективне замовлення літератури на наступний навчальний рік з урахуванням потреб викладачів-предметників.

Протягом року

Бібліотекар

4.

Брати участь у педрадах, семінарах училища.

Протягом року

Бібліотекар

5.

Поповнювати куточок  періодичних видань для вчителя.

Протягом року

Бібліотекар

6.

Індивідуальне інформування вчителів, що атестуються.

Постійно

Бібліотекар

7.

Брати участь у підготовці та проведенні предметних тижнів.

Постійно

Бібліотекар

8.

Постійно допомагати у виборі літератури педколективу училища при проведенні масових заходів.

Протягом року

Бібліотекар


9. Робота з батьками

Бібліотека училища допомагає батькам у вихованні в учнів любові до книгита культури читання. А батьки в свою чергу, надають допомогу у збереженні підручників.


№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

1

Проводити консультації з батьками по ремонту книг та збереженню навчальної літератури .

Протягом року

Бібліотекар

2

Вести пропаганду літератури для батьків з виховання дітей.

Протягом року

Бібліотекар

3

Оформити книжкову викладку нових книг для вчителів, батьків та учнів (до дня бібліотек).

30 вересня

Бібліотекар

4

Виступи на батьківських зборах

Протягом року

Бібліотекар


5

День відкритих дверей у бібліотеці для батьків майбутніх учнів.

Листопад,лютий

Бібліотекар


10. Підвищення кваліфікації.


№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін виконання

Відповідальний

1

Знайомитися з новими надходженнями, періодикою, інформаційними ресурсами.

Протягом року

Бібліотекар

2

Передплатити  фаховий  журнал «Шкільна бібліотека».

Жовтень

Бібліотекар

3

Взяти активну участь у заходах колег-бібліотекарів інших ПТНЗ та міських бібліотек.


Протягом року

Бібліотекар

4

Виступати на зборах ,засіданнях пед.Рад училища.

Протягом року

Бібліотекар

5

Виступати на семінарах,засіданнях методичних об єднань бібліотекарів.

Протягом року

Бібліотекар


IV.Додаток 1

до плану роботи бібліотеки училища

План заходів бібліотеки училища ВПХУ№5м.Чернівці

щодо посилення національно-патріотичного виховання

учнівської молоді.

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому. У зв’язку з цим, національно-патріотичне виховання є важливим сектором навчально-виховного процесу.

      Саме національно-патріотичне виховання закладає підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку на засадах гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

        Основні завдання виховної діяльності сучасних закладів освіти визначені Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; указами Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020», від 24.03.2015 № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни», від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 12.08.2015 № 471/2015 «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру», від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», від 09.11.2015 № 633/2015 «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи», від 03.12.2015 № 675/2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України», від 30.12.2015 № 731/2015 «Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 22.01.2016 № 17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», від 15.03.2016 № 94/2016 «Про відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 08.04.2016 № 130/2016 «Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»; постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 22.07.2015 № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання»; розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», від 25.12.2015 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік», від 13.01.2016 № 3-р «Про затвердження плану заходів із відзначення у 2016 році Дня Соборності України», від 05.05.2016 № 348-р «Про затвердження плану заходів щодо вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу», від 11.05.2016 № 372-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 20-ї річниці Конституції України», від 27.05.2016 № 418-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», наказах Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості, індивідуальності.

     Завдання навчальних закладів так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. При цьому патріотизм є чужим націоналізму, шовінізму, сепаратизму і космополітизму.

Завдання бібліотекиучилища полягає у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для учня особливого смислу, тобто сприймалися не лише розумом, а й «серцем». Для цього слід чітко усвідомлювати завдання національно-патріотичного виховання:

·утвердження в свідомості й почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

·виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

·утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

· культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережливого ставлення до природи;

· формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

·усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

·підвищення престижу військової служби, а звідси - культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя тощо.


Метою заходів у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді в навчальних закладах є сприяння набуттю дітьми та молоддю досвіду патріотичних дій, виховання їх у дусі патріотичного обов'язку.


№ з/п

Назва заходів та технологій

Термін

виконання

Відповідальний

1. 

Оформлення книжкової виставки до першого уроку «Україна-європейська країна!».

Серпень

2020

Бібліотекар

2.

Активізувати роботу правової школи «Підліток»

Вересень

2020

Бібліотекар

3. 

Оформлення книжкової виставки до 154-річниці від дня народження першого президента України, визначного державного і громадського діяча Михайла Грушевського.

Вересень 2020

Бібліотекар

4.

Оформлення книжкової полички до Дня пам’яті жертв Бабиного Яру.

Вересень 2020

Бібліотекар

5. 

Оформлення тематичної полички «Україна незвідана»(до дня українського козацтва)

До14жовтня

2020

Бібліотекар

6.

7.

«Голокост на Буковині та його трагічні сторінки»

Вересень 2020

Бібліотекар

8. 

Оформлення тематичної полички «Ми пишаємось вами» (видатні особи рідного краю)


Жовтня

2020

Бібліотекар

9. 

Книжкова виставка – етнографічний диліжанс «Легенди мого краю».


Жовтня

2020

Бібліотекар

10.

День захисника України . Відеоролик «Дякую тобі Захиснику!»

Жовтень

 2019

Бібліотекар

11. 

Лінійка пам яті жертв голодомору « Свіча пам’яті »

Листопад 2020

Бібліотекар

12.

Виставка літературних матеріалів « День української писемності і мови»

Листопад 2020

Бібліотекар

13.

Виставка літератури «Народні звичаї Різдвяно-новорічного циклу»

Грудень

2020

Бібліотекар

14. 

День Соборності України: «Соборна Україна: від ідеї до сьогодення»

Січень

2021

Бібліотекар

15.

Оформлення  експрес-інформації «Згадаємо юність, що обірвалась у Крутах».

Січень

2021

Бібліотекар

16.

Міжнародний день прав людини: «Знати свої права – виконувати обов’язки»

Лютий

2021

Бібліотекар

17.

Оформлення тематичної полички, добірка матеріалів до проведення заходів в училищі, приурочених Революції гідності та подіям на Сході України у 2014 р.

Лютий

2021

Бібліотекар

18.

Виставка літературних творів Лесі Українки « Я жива , доки пишу »

Лютий

2021

Бібліотекар

19. 

Оформлення  тематичної полички «Рідна мова- то доля народу».

Березень 2021

Бібліотекар

20. 

Оформлення книжкової виставки «Учітесь, читайте, чужого навчайтесь, свого не цурайтесь», присвяченої пам'яті Т.Г.Шевченка.

Березень 2021

Бібліотекар

21. 

Мовознавче свято «Зачарує серце мова українська»

Березень 2021

Бібліотекар

22.

Інформаційна година «Штрихи до життєвої і творчої біографії Ліни Костенко»

Березень 2021

Бібліотекар

23. 

Оформлення полички до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Квітень

2021

Бібліотекар

24.

День Чорнобильської катастрофи: «Дзвони Чорнобиля»

Квітень

2021

Бібліотекар

25.

Виставка літературних матеріалів «Великодні дзвони»

Квітень

2021

Бібліотекар

26. 

 Оформлення книжкової виставки «Пам’ятаємо і не забудемо ніколи».

Травень

2021

Бібліотекар

27. 

Добірка літератури за темою «Перемога єднає покоління».

Травень

2021

Бібліотекар

28.

Родинне свято до Дня матері

Травень

2021

Бібліотекар

29.

Виставка літературних матеріалів «День Конституції України!

Червень

2021

Бібліотекар

30.

Бібліографічний пошук літератури за запитами

Протягом

року

Бібліотекар

31.

Регулярне оновлення тематичної полиці «Нові надходження»

Протягом

року

Бібліотекар

32. 

Добірка літератури  за темою: «Виховання громадянина-патріота в системі ціннісних орієнтацій науково- педагогічної спадщини Василя Сухомлинського».

1 семестр 2020-2021 н.р.

Бібліотекар