Паспорт бібліотеки ВПХУ №5 м.Чернівці

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДИРЕКТОР УЧИЛИЩА

________________В.Д.Андрусяк

′′____′′________________2020 Р
паспорт


БІБЛІОТЕКИ ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО ХУДОЖНЬОГО УЧИЛИЩА № 5


М.ЧЕРНІВЦІ

Розробила :

бібліотекар ВПХУ№5 м.Чернівці

Замерзляк Леся Анатоліівна
Чернівці 2020ПАСПОРТ

бібліотеки ВПХУ№5 м.Чернівці

Назва закладу Вище професійне художнє училище №5 м.Чернівці

Адреса (телефон, факс) м. Чернівці, вул. Тобілевича ,1

Директор закладу (ПІБ)Андрусяк Василь Дмитрович

Завідувач бібліотеки (ПІБ)Замерзляк Леся Анатоліївна

Дата заснування бібліотеки грудень 1944

Дата заповнення01.09.2020 р.


Відомості про ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ навчальний заклад

Загальна кількість груп16

Загальна кількість педагогічного колективу 48

Загальна кількість учнів 276


Відомості про штат бібліотеки

Загальна кількість працівників 1

Повна ставкаповна ставка

Освіта бібліотечних працівників: Бібліотечна Чернівецький обласний коледж мистецтв ім.С.Воробкевича 2011році

Стаж роботи бібліотечних працівників:

Стаж бібліотечної роботи 3 років

Робота в бібліотеці даного закладу2р.

Доплати до посадового окладу завідувача бібліотеки: за особл.умови роботи відповідно до ПКМУ№1073Регламентаційна документація бібліотеки

Положення про бібліотекує

Паспорт бібліотеки є

Посадова інструкціяє

Правила користування бібліотекою є

Планово-звітна документація бібліотеки (плани, звіти)є


Облікова документація бібліотеки

Інвентарна книга19

Сумарна книга1

Зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених     1

Папка нових надходжень 1

Папка актівсписаних книг 1

Щоденник роботи1електроний


Класифікаційна система, що використовується бібліотекою - ЕЛЕКТРОНА БІБЛІОТЕКА

Основні показники діяльності бібліотеки
Вищого професійного художнього училища №5
за 2020 р.
Книжковий фонд25,605
в т.ч.

Підручники:7660
в т.ч.:

загальноосвітні дисципліни4869
спеціальні дисципліни2521
Художня література,8706
в т.ч.:

українською мовою3055
російською мовою5651
Інша література.1579
Кількість читачів,353
з них:

учнів305
ІПП48
інших

Кількість відвідувань,3100
з них:

учні2300
ІПП800
інші

Кількість книговидачі,4764
в т.ч.:

учням2924
ІПП1840
іншим

Надана інформація,2138
в т.ч.:

учням1856
ІПП282
іншим

Книгозабезпеченість,72,53
в т.ч.

Підручниками,21,69
в т.ч.:

з/о дисциплін13, 73
спец дисциплін6,62
Оборотність0,18
Прочитуваність13,49
Відвідуваність8,78

Інформація
про забезпеченість

підручниками та навчальними посібниками за 2020р.з/п
Предмети
професійної підготовки

з/п
Предмети
загально-освітньої підготовки

Назва
предмету
КурсКонтингент учнівФактична кількість примірників%забезпеченості
Назва
циклу / предмету
КурсКонтингент
учнів
Фактична кількість примірників%забезпеченості

Загально-технічні дисципліни
Суспільно-гуманітарний цикл

Інформаційні технології1,2715780,3


Основи галузевої економіки і підприємства1,21006060,01Заубіжна література1,295352100

ОП_Охорона праці1,41057975,22Захист України (Вітчизни)1,295185100

Основи правових знань1,21005757,03Громадська освіта1,295199100

Правила дорожнього руху151815,7


Всього:
26157,64Іноз.мова (анг.)1,2,3124231100


5Іноз.мова (нім.)2,318102100

Спеціальні дисципліни


Безпека життєдіяльності БЖД512451006Історія Всесвітня1,295188100

Економіка та організація діяльності51200,07Історія України1,2,3142209100

Економічна теорія4,52700,08Культурологія512541,7

Електротехніка12600,0


Етика ділового спілкування51200,0


Живопис1,2,3,4,
5
1433625,2


Інформатика та комп'ютерна технологія41500,0


Історія мистецтв2,44478100


Кольорознавство41516,7


Композиція1,2,31049389.49Українська література1,2,3142655100

Композиційна організація форми41500,010Українська мова1,2,3142405100

Комп’ютерне проєктування4,52700,0


Конструювання меблів11400,0


Креслення1,24998100


Креслення будівельне12400,0


Ліплення2.3.49400,0


Макетування та робота в матеріалі51200,0


Малюнок та основи комозиції11200,0


МТЗ Матеріалознавство будівництво1,247101100
Всього за циклом:

253194,2

МТЗ Матеріалознавство живопис1,2,31246048,4


МТЗ Матеріалознавство столяри1,2,572189100
Природничо-математичний цикл

НХП Народні художні промисли41200,0


Основи архітектури112650,0


Основи екології51200,0


Основи композиції1,3,449612,2


Основи креслення і нарисної геометрії41500,0


Основи практичної графіки4,52700,0


Основи реставрації112200100


Основи теорії дизайн41500,0


Основи філософських знань41531100


Основи формоутворення та конструювання51200,0


Перспектива15100.0


Пластична анатомія2,3,4,58100,01Біологія і Екологія1,2,3142307100

Рисунок1,2,3,4

1681851002Географія1,295209100

Соціологія51213100


Спецтехнологія (СПТ)3,43700,03Інформатика145266100

Технологія процесу41500,04Математика1,2,3142230100

Технологія виконання художніх робіт1,2,31046865,4


Технологія лицювальних та плиткових робіт1,235901005Фізика і Астрономія1,2,3142148100

Технологія столярних робіт1,2,3552361006Хімія1,2,3142238100

Технологія штукатурних робіт12881100
Всього за циклом:

1398100

ТРР Технологія реставраційних робіт1151280,0


Художнє конструювання меблів512758,3


Художнє проєктування4,52700,0


Шрифти2,35411,9


Всього:
163738,6


Разом:
189848,1
Разом:

392997,1


Основні джерела комплектування фонду

ОБК

ВПХУ №5 м.Чернівці

Спонсорська допомогаМовний склад основного бібліотечного фонду(без урахування підручників)

Українською мовою(%) – 65

Російською мовою(%) -34

іншими мовами (%)-1,0


Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

Яка класифікаційна система використовується бібліотекою УДК ,ЕК

Електронний каталог (кількість записів, із якого року ведеться) 23658 записів. Ведеться з 2012 року.

Наявність картотек :у 2011 році розпочато картотеку опису періодичної преси 4513 записів


Матеріально-технічне забезпечення діяльності бібліотеки

Місце розташування бібліотеки (поверх) І поверх

Загальна площа, що її займає бібліотека 78,6 м 2

Відокремлених приміщень:

Читальний зал (площа)39,30 м 2

Абонемент (площа) , книгосховище (площа) 39,3 м 2

Кількість читацьких місць у читальному залі 12 місць


Бібліотечне обладнання

Стелажі 7

Кафедри видачі 1

Столи 8

Книжкові шафи4

Вітрини для виставок 2

Каталожні шафи 1


Оргтехніка

Комп'ютерна техніка:2 комп'ютерів

Доступ до Інтернет : доступ є

Електронна пошта:vphu-5@meta.ua

телефон: 55-47-83Підпис завідувача: