Бібліотека ВПХУ № 5 – це свобода. Свобода читати, свобода думок, свобода спілкування. Це освіта.

Бібліотека ВПХУ № 5 – це свобода. Свобода читати, свобода думок, свобода спілкування. Це освіта.

«Бібліотеки – це місце, яке є сховищем інформації, яке дає кожному громадянину рівний доступ до неї. Це дружній простір. Це безпечне місце, притулок від світу. Це місце з бібліотекарями»

Неможливо перебільшити ту роль, яку відіграє бібліотека в житті професійно-технічного навчального закладу. Це мозковий центр, в якому зосереджене та зберігається духовне надбання людства, що за вмілого використання спрямовує роботу у всіх напрямах навчання та виховання. Бібліотека ВПХУ №5 м. Чернівці «Вище професійне художнє училище №5» – культурно-освітній і інформаційний центр навчального закладу. Вона сприяє педагогічному колективу в справі виховання учнів, організації навчального процесу, допомагає учням в глибокому засвоєнні знань і оволодінні професіями, у підвищенні рівня освіти і розширенні кругозору.

Бібліотекар Замерзляк Леся Анатоліївна

У 2017 році у бібліотеці створено електрона база даних з виходом до мережі Інтернет, розширено кількість місць у читальній залі. Бібліотека відіграє активну роль в організації навчально-методичної роботи училища. Навчально-методичне забезпечення складається з підручників та навчальних посібників. Книжковий фонд бібліотеки налічує 25,605 тис. примірників суспільно-політичної, інформаційної, технічної, освітянської, художньої літератури. У читальному залі розміщені стелажі для ознайомлення читачів із довідково-інформаційним фондом, художньою літературою та літературою різних напрямків:

 • дизайн;
 • живописець;
 • столяр;різьбяр по дереву та бересту;
 • реставратор;
 • штукатур лицювальник плиточник;
 • столяр.


Методичні розробки бібліотечних уроків та позакласних заходів:

Періодична література представлена виданнями різних напрямків. Ось деякі з них: «Мистецтво та освіта», «ОБРАЗ.М.»; «Ландшафт і архітектура», «Мебельное дело»; «Будівельний журнал», «Меблеві технології», «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності», «Буковинський журнал», «Професійна освіта», «Профтехосвіта», «Професійно-технічна освіта», «Шкільна бібліотека» та ін. Довідковий фонд укомплектований енциклопедіями, словниками, довідниками. Формується база електронних ресурсів – підручників, довідників, електронних педагогічних програмних засобів та ін.


Основні напрямки роботи бібліотеки:

 • виховання в учнів інформаційної культури, культури читання;
 • формування вміння користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом;
 • розвиток творчої думки учнів, їх пізнавальних здібностей та інтересів, сприяння успішному засвоєнню учнями навчальних програм;
 • забезпечення зростання професійної компетенції педагогічних кадрів;
 • сприяння різним формам і методам бібліотечної роботи;
 • сприяння самоосвіті учнів і педагогів, забезпечення літературою їхніх соціальних та культурних потреб;
 • виховування в учнів культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги як джерела знань;
 • робота з підручниками та періодичними виданнями.

Постійно діючі виставки літератури:

 • «Моя Україна – єдина та вільна»;
 • «Навчання в училищі – цестабільність сьогодні, впевненість завтра і успішність завжди»;
 • «Літературними стежками Буковини»;
 • «І возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик» (до 207-річчя від Дня народження Т.Г. Шевченка);
 • «Сторінками періодичних видань»
 • «Нові надходження книг»

Для учнів-дипломників розроблені рекомендаційні списки літератури. Для популяризації літератури з різної тематики проводяться бібліотечні уроки, огляди літератури. Бібліотекар інформує про наявність літератури в бібліотеці в ході зустрічей з учнями, майстрами в/н, викладачами, а про нові видання – через інтернет сторінку . Педагогічні та інші робітники училища інформуються про нові надходження на нарадах при директорові та на засіданнях педагогічної ради. Значну частину діяльності бібліотеки складає довідково-інформаційна робота. Для її забезпечення: створені та систематизовані комплекти підручників відповідно до професій; зібрані та систематизовані матеріали повсякденного користування на допомогу майстрам в/н, викладачам, вихователям. Робота по систематизації книжок триває увесь час. Організований довідково-пошуковий апарат, що складається з: абеткового каталогу; систематичного каталогу; картотеки з питань правознавства, охорони праці, етнографії та історії рідного краю тощо.

Рекомендовані списки літератури:


Режим роботи бібліотеки ВПХУ №5 м. Чернівці «Вище професійне художнє училище»

Понеділок – п’ятниця: з 9.00 до 17.00, 8.30-10.30-внутрішня бібліотечна робота Останній четвер місяця – санітарний день.