1. Діяльність соціально-психологічної служби


     Завжди готова прийти на допомогу усім учасникам навчально – виховного процесу соціально-психологічна служба училища, адже сьогодення ставить нові вимоги до освіти, до кожного учня, педагога, батьків.


   Соціально-психологічна служба училища включає посади психолога та соціального педагога.

 


Практичний психолог
Федорова Юля Іванівна

Соціальний педагог
Лазар Людмила Василівна

 

 

   Одне з основних завдань соціально-психологічної служби – забезпечити такий психологічний клімат, коли дітям хочеться вчитися, вчителям працювати, а батьки не жаліють, що свою дитину віддали саме в цей навчальний заклад. 

 

     Основні напрями роботи працівників соціально-психологічної служби:

 

- діагностична: вивчаються індивідуальні особливості учнів, особливості їх діяльності та розвитку; проводяться моніторинги ставлення учнів до шкідливих звичок, правопорушень, насильства;


- консультативна: з учнями, батьками, вчителями, що потребують допомоги чи знаходяться у складних життєвих обставинах проводяться індивідуальні та групові консультації, надаються рекомендації (поради);


-просвітницька: сприяння попередженню негативних явищ в учнівському середовищі, пропаганда ведення здорового способу життя;


- захисна: забезпечується  дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляються їхні інтереси у різноманітних інстанціях;


- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота: здійснення психокорекційних заходів з метою усунення відхилень у розвитку і поведінці підлітків, схильності до залежностей та правопорушень; подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально-корисної життєвої перспективи педагогів і учнів.

 

     Принципи роботи служби:


- доступність – можливість отримати допомогу для всіх, хто її потребує;


- своєчасність – включення служби в роботу на самих ранніх стадіях;


- індивідуалізація – індивідуальний підхід, при якому слід враховувати рівень інтелекту, стан здоров’я, освітній рівень, особливості особистості, соціальний стан;


- комплексність – психологічне вивчення особистості, корекція, підвищення рівня освіченості, відновлення соціального статусу;


- ефективність – відновлення особистості дитини, активне включення її в життя;


- інтеграція – отримана інформація повинна акумулюватися в замкнену систему, що забезпечує повне збереження таємниці і анонімність респондентів;


- оперативність – швидке вирішення чи профілактика проблеми і протиріч в колективі навчального закладу, у даної особистості;


- репрезентативність – представництво у всіх соціальних групах учнів і врахування їх інтересів;


- адаптація – орієнтація на рухливість, відсутність інертності і швидке пристосування до змін зовнішнього соціального середовища, якостей особистості, колективу.

 

   Робота за будь-яким напрямком діяльності психологічної служби освітнього закладу є ефективною за умови співпраці практичного психолога і соціального педагога з педагогічним колективом, адміністрацією навчального закладу та спеціалістами з різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-психологічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах.

 

 

2. З досвіду роботи


     Щороку все більше свідомої молоді обирає здоровий спосіб життя, спрямовує зусилля на збереження та зміцнення здоров’я. Саме тому соціально-психологічна служба приділяє багато уваги проблемі здоров’я молоді, а саме - виробленню відповідального ставлення до власного здоров’я, протидії шкідливим звичкам (палінню, вживанню алкоголю, наркотиків), а також формуванню правової культури учнів.

 

 

     У роботі з учнями використовуються наступні корекційно – розвивальні програми:

- з розвитку емоційної сфери підлітка;
- по подоланню та профілактиці дезадаптованості учнів;
- по роботі з дітьми «групи ризику», схильними до вживання наркотиків, алкоголю, тютюнокуріння;
-  програма по подоланню тривожності;
- тренінг соціальної адаптації учнів, батьки яких за кордоном;
- семінар-тренінг «Твоє життя – твій вибір»

 

   Соціальним педагогом училища розроблена комплексна розвивальна програма з формування навичок здорового способу життя та правової свідомості  підлітків «Ти – творець свого життя», яка також впроваджується серед учнів нашого закладу.

 


 

 

     Важливим етапом діяльності практичного психолога та соціального педагога є робота в рамках спільного німецько–українського проекту по формуванню здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу «Захисти себе від ВІЛ». Тренінговий курс реалізує концепцію освіти на основі набуття життєвих навичок, спрямованих на подолання проблем підліткового віку і виховання гармонійно розвиненої особистості. Він передбачає використання інтерактивних методів (аналіз ситуацій, мозкові штурми, рольові ігри, інсценування), які стимулюють взаємодію учнів між собою та з тренером. Ця методика якнайкраще зарекомендувала себе і нині широко впроваджується в навчальних закладах України.