Харюк Наталія Михайлівна

заступник директора з навчально-виробничої роботи

 

Навчально-виробнича діяльність училища організована у відповідності до нормативних документів і наказу Міністерства освіти і науки України № 419 від 15.06.2006 року „Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно - технічних навчальних закладах”, законів України „Про освіту”, „Про мови”, Державних стандартів освіти.

Зміст і обсяг навчально-виробничого процесу визначені робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами з 10-ти професій, на підготовку яких відкриті ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Пріоритетним завданням ВПХУ № 5 - підготовка конкурентноспроможного робітника з високими професійними знаннями та практичними навиками, який вміє теоретично розмірковувати та пов'язувати свої знання з практичним досвідом, здатного бути готовим до самовдосконалення, до активної, творчої, професійної діяльності.

Перелік професій та об'єм підготовки кваліфікованих робітників відповідають вимогам та потребам замовників кадрів Чернівецької та сусідніх з нею областей.

У відповідності до вимог навчальних планів і програм в училищі функціонує 22 навчальних кабінети, 12 навчально-виробничих майстерень і 1 лабораторія.

 

 

Бартків Світлана Михайлівна 

старший майстер,

нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

 

 

     Важлива роль в підготовці висококваліфікованих робітників належить виробничому навчанню, під час якого в учнів формуються основи професійної майстерності. Організація виробничого навчання у ВПХУ №5 постійно вдосконалюється, збагачується та оновлюється новим змістом. Сучасна економіка висуває високі вимоги до рівня кваліфікації і компетентності кожного працівника.  Майстри училища не тільки передають свій досвід, а організовують навчальний процес так, щоб учень зрозумів потребу інформаційного простору, який оточує сучасну людину.  

     Для проходження виробничої практики укладені договори з підприємствами міста та області. Вище професійне художнє училище № 5 тісно співпрацює з багатьма підприємствами різної форми власності, які оснащені сучасними обладнаннями, технікою і забезпечують оволодіння сучасними методами і формами організації праці в галузі їх майбутньої професії: ПП Качанова С.В., ВАТ „Чернівецька меблева фабрика", ВАТ ПМК-76, ПП „Континенталь", ПП Лемешев М.Т,ПП „Компанія Болена",П.П Нягу В.Р, TOB „Міраж" ЛТД, КП „Євробудсервіс", ВКФ „Проба", КВК „Ірбіс", ПП Дарійчук В.В., ТзОВ „Меблі ТОКАБО”,  ТзОВ „Техно - Плюс”, ПП „Ілько Т.В.”, ПП „Карча М.Г., Спільне українсько-французьке підприємство ТзОВ «БФБ», ПП  Дожук Ю.М. „Каскад комплекс”, Чернівецька обласна організація спілки художників України (відділ прикладного мистецтва), підприємець Варварюк В.В., ПФ „Буковина АРТ", TOB „Поліграф Сервіс" та інші, з якими укладено двосторонні угоди терміном на 5 років. 
    Виробниче навчання, як правило, проводиться у виробничих майстернях, а виробнича практика проходить на оплачуваних робочих місцях.
   Училище готує фахівців за трьома напрямами: художній, деревообробний, реставраційний та сімома спеціальностями: різьбар по дереву та бересту, живописець, штукатур, лицювальник-плиточник, столяр, верстатник деревообробних верстатів, маляр, підготовка яких здійснюється за новими Державними стандартами, а також готує молодших спеціалістів з числа випускників училища за спеціальностями:
- дизайн середовища.
     Колектив нашого училища направляє всі зусилля на підготовку фахівців, які матимуть міцні знання та будуть уміти застосовувати їх на практиці.

 

 

 


На уроці виробничого навчання за професією «Різьбар по дереву та бересту»

 

 

 


На практичних заняттях у групах за професією «Штукатур; лицювальник-плиточник»

 

 


Вивчення нової техніки «Декупаж»
Мотивація навчальної діяльності на заняттях виробничого навчання. Професія «Живописець»