Навчально-виховний  процес  у  Вищому  професійному  художньому  училищі  № 5 фактично здійснює 57 чол. Викладачів всього — 17 чол. З них: загальноосвітніх дисциплін — 10 чол.; спецдисциплін – 7 чол. Майстрів виробничого навчання - 27 чол.
    Всі викладачі мають вищу освіту, яка відповідає фаху предмета, який викладають. Серед майстрів виробничого навчання 11 чол. мають вищу освіту, 15 чол.  - середню спеціальну, 1 чол. - середню освіту, 3 - продовжують навчання у вищих навчальних закладах. Всі майстри виробничого навчання мають робітничу кваліфікацію, яка відповідає профілю підготовки кваліфікованих робітників та кваліфікаційний рівень з робітничих професій, вищий за передбачений вимогами кваліфікаційних характеристик для випускників професійно-технічних навчальних закладів.


 

Серед педагогічних працівників мають:


- педагогічне звання «викладач-методист» - 10 викладачів;
- педагогічне звання «старший-викладач» - 1 викладач;
- педагогічне звання «майстер І категорії» - 2 майстри;
- педагогічне звання «майстер ІІ категорії» - 4 майстри;
- кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» - 15 викладачів;
- кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» - 2 викладачів;
- кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 5 викладачів.