Міжнародний день прав людини

10 грудня - міжнародний день прав людини, що відзначається за пропозицією Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення Загальної декларації прав людини у 1948 році. Декларація проголошує цивільні та політичні права і свободи. Обравши шлях незалежного розвитку, Україна підтвердила своє прагнення розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну і правову державу. І одним із основних принципів є забезпечення прав й свобод людини і громадянина.