Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти. 

Училище не здійснює підготовку здобувачів освіти за кошти фізичних осіб у зв'язку з відсутністю ліцензії на перепідготовку та курсове навчання.