Документи для вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ до Вищого професійного художнього училища № 5 м. Чернівці із зазначенням обраної професії (спеціальності), форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним (регіональним) замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (довідка 086О);
- 6 фотокарток розміром 3х4 см;
- довідку з місця проживання із зазначенням складу сім’ї;
- копію паспорта з витягом (свідоцтва про народження);
- копію довідки з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копії документів, що дають право на пільги до вступу у навчальний заклад (за наявності).
- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал);
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

Зразок заяви на вступ: