Документи для вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ до Вищого професійного художнього училища №5 м.Чернівці із зазначенням обраної професії (спеціальності), форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання задержавним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” за результатами закінчення ІІ ступеня навчання(для навчання на ІІІ ступені училища) (оригінал);
медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (довідка 086О);
- 6 фотокарток розміром 3х4 см;
- довідку з місця проживання із зазначенням складу сім'ї;
- копію паспорта (свідоцтва про народження);
- копію довідки з ДПІ про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копії документів, що дають право на пільги до вступу у навчальний заклад (за наявності).
Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.
Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

Зразок заяви на вступ: