Умови прийому

Прийом до Вищого професійного художнього училища№5 м.Чернівці проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесіди та вступних випробувань.
Вступні випробування проводяться:
-професія: живописець на базі 9 та 11 класів -рисунок – 22.08.
Співбесіди проводяться:
-професії: столяр; різьбар по дереву і бересту, реставратор декоративно-художнього фарбування; реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів на базі 9 класів;штукатур; лицювальник – плиточникна базі 11класу – 22 серпня;
-професії: живописець на базі 9 класів; столяр, живописець, різьбар по дереву та бересту на базі 11 класу – 22 серпня.
На третій ступінь професійно-технічної освіти зараховуються без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оціню
вання на основі конкурсного відбору особи з числа кращих щодо оволодіння професією учнів ПТНЗ, які завершили навчання на другому ступені і мають освітньо – кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” за відповідним напрямом та повну загальну середню освіту.
Конкурсний відбір осіб на третій ступінь професійно-технічної освіти здійснюється з числа випускників училища за рекомендацією педагогічної ради, що успішно закінчили другий ступінь професійно – технічної освіти, проявили здібність та старанність, досягли хороших результатів у професійній підготовці, пройшли кваліфікаційну атестацію, за результатами іспитів з рисунка і композиції та середньогобала диплому кваліфікованого робітника.
Випускники інших професійно-технічних навчальних закладів, робітники, особи з числа незайнятого населення, які завершили навчання на другому ступені й мають необхідний рівень кваліфікації з відповідної професії та повну загальну середню освіту, приймаються до училища шляхом зарахування на третій ступінь професійно-технічної освіти на основі конкурсного відбору на умовах, зазначених у пункті 4.4 цих Правил.
Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати,до участі в наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.