Правила прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "квіліфікований робітник"