НАКАЗ про зарахування на навчання на спеціальність "Дизайн"

           

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

16 лютого 2018 року № 160

Форма №Н-1.03.1

Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці

(найменування закладу вищої освіти)


НАКАЗ

м. Чернівці

(населений пункт)

від «15» серпня 2018 року                                                                                                               №1"3-УДЗ"


Про зарахування на навчання

      На підставі Правил прийому до Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці у 2018 році та рішення приймальної комісії від «09» серпня 2018 року, протокол №6,


НАКАЗУЮ:

Зарахувати з «01» вересня 2018 року студентами 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями за державним (регіональним) замовленням згідно з додатком.

      Додаток: на 2 арк.

                                                     

Детальніше