Набір на навчання

За освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»:

(ліцензія МОНУ від 16.02.2011 р. АГ №508515)


на базі базової загальної середньої освіти (9 кл.)


столяр; різьбар по дереву табересту – 30 чол. (юнаки та дівчата)

термін навчання – 4 роки,

зарахування на навчання здійснюється за результатами співбесіди,

освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – столяр 4 розряду;різьбяр по дереву та бересту 4 розряду;


живописець – 30 чол. (юнаки та дівчата)

термін навчання – 3 роки,

вступні випробування – іспит з рисунку,

освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – живописець 4 розряду;


реставратор декоративно-художнього фарбування; реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів – 30 чол. (юнаки та дівчата)

термін навчання – 3 роки,

зарахування на навчання здійснюється за результатами співбесіди,

освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – реставратор декоративно-художнього фарбування 4 розряду; реставратор декоративних штукатурокі ліпних виробів 4 розряду.


На навчання зараховуються особи, що досягли 15-річного віку. Учні здобувають повну загальну середню освіту.


на базі повної загальної середньої освіти (11 класів)


столяр – 30 чол. (юнаки та дівчата)

термін навчання – 1,5 року

зарахування на навчання здійснюється за результатами співбесіди,

освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – столяр 4 розряду;


штукатур; лицювальник-плиточник – 30 чол. (юнаки та дівчата)

термін навчання – 1,5 року,

зарахування на навчання здійснюється за результатами співбесіди,

освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – штукатур 5 розряду; лицювальник-плиточник 3 розряду;


живописець – 15 чол. (юнаки та дівчата)

термін навчання – 1,5;2 роки,

вступні випробування – іспит з рисунку,

освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – живописець 3; 4розряду;


різьбяр по дереву та бересту – 15 чол. (юнаки та дівчата)

термін навчання – 2 роки,

вступні випробування іспит з рисунку,

освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – різьбяр по дереву та бересту 4 розряду.


На навчання зараховуються особи, що досягли віку 16,5 років.


За освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»:

(ліцензія МОНУ від 29.06.2010 р. АВ №529609)


на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник»


дизайн середовища – 12 чол. (юнаки та дівчата)

термін навчання – 2 роки,

зарахування на навчання здійснюється за результатами іспитів з рисунка та композиції і конкурсу дипломів кваліфікованого робітника;

освітньо-кваліфікаційний рівень випускників – молодший спеціаліст,спеціальність – дизайн.


Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник ” за відповідним напрямом (живописець 4-го розряду).

Порядок зарахування на відповідну форму навчання, порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал, та порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань визначаються п.п. 5.1, 5.2 та 5.4 цих Правил.

Медичний огляд вступників до училищаздійснюється медичною комісією комунальної міської поліклініки №5 з професійного відбору дітейщодо профпридатності вступників за обраною професією (спеціальністю) на підставі медичної довідки форма 086О. Обмеження за медичними показниками допускаються відповідно до Переліку медичних протипоказів до роботи та навчання за обраними професіями. Медичний огляд вступників проводиться 21-22 серпня.

Всі іногородні учні забезпечуються гуртожитком відповідно до потреби.

Приймальна комісія працює у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 8.00 до 17.00; у суботу – з 9.00 до 14.00.

Прийом документів здійснюється з 1 червня по 20 серпня 2019 р.

Початок занять – 1 вересня.

---